ΠΕΡΑΙΑ – Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

image023423412

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θερμαϊκού (πρώην Δήμοι: Μηχανιώνας, Θερμαικού, Επανομής)

Τοποθεσία: Οικισμοί Περαίας – Ν. Επιβατών – Αγ. Τριάδας, Δ.Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20) – Υδραυλικά (13)

Η Mελέτη, η οποία εκπονείται σε συνεργασία με την εταιρεία «Σχεδιασμός Α.Ε.», αφορά στην πολεοδόμηση των περιοχών, οι οποίες προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (2007). Περιλαμβάνει τις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης Κάτω Περαίας, Άνω Περαίας, Άνω Ν.Επιβατών και Αγ.Τριάδας, τις περιοχές αναθεώρησης των σχεδίων πόλης Άνω Ν.Επιβατών και Άνω Περαίας, καθώς και τις περιοχές πολεοδόμησης των Ζωνών Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων, στις οποίες προβλέπεται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. αξιοποίηση των εκτάσεων με χρήσεις τουρισμού – αναψυχής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τις περιοχές Ε.Μ.Ο. για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων μη οχλούσας βιοτεχνίας-βιομηχανίας. Το έντονο μορφολογικό ανάγλυφο με τις χαραδρώσεις και τις ρεματιές σε κατεύθυνση Β-Ν, η επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας, οι γεωλογικοί περιορισμοί λόγω της ύπαρξης ενεργού ρήγματος στην περιοχή, καθώς και οι μικροϊδιοκτησίες σε ορισμένα σημεία της περιοχής μελέτης (ακόμη και κάτω των 200 τ.μ.) αποτελούν παραμέτρους που επηρεάζουν άμεσα τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, σε συνάρτηση με τις εγκεκριμένες προτάσεις του Γ.Π.Σ. ως προς τις χρήσεις γης, τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τους όρους δόμησης. Μετά την παράδοση του Α΄ Σταδίου της μελέτης το Νοέμβριο του 2010 και την αναμόρφωσή της με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τις πράξεις χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, αναμένουμε την εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και προς το Δ.Σ., ώστε μετά τη σχετική απόφασή του, να προχωρήσουμε στην εκπόνηση του Β1΄ Σταδίου της μελέτης: με την ολοκλήρωσή της θα αναρτηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση και να υποβάλουν ενστάσεις επί του σχεδίου, εφόσον επιθυμούν. Στην όλη διαδικασία χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και τα υφιστάμενα κοιμητήρια στις περιοχές επέκτασης, η ύπαρξη των οποίων θα δυσχεραίνει την έγκριση της γεωλογικής καταλληλότητας από τη Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή θα εφαρμόσει το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., δημιουργώντας ένα ποιοτικό αστικό περιβάλλον στο ΝΑ προάστιο της Θεσσαλονίκης, με χαμηλό συντελεστή δόμησης, σχετικά μεγάλα σε εμβαδόν οικόπεδα, με καλή οδική προσβασιμότητα, με τον απαιτούμενο κοινωνικό εξοπλισμό που θα αναπτυχθεί στην περιοχή στα επόμενα χρόνια και θέα στο ανατολικό και βόρειο τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου.