ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
image0014527

Εργο

Πελάτης: Δήμος Πρέβεζας

Τοποθεσία: Δήμος Πρέβεζας, Νομός Πρέβεζας

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02)

Η Mελέτη «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας» εγκρίθηκε το 2009, ΦΕΚ έγκρισης 465ΑΑΠ/23-11-2009. Με βάση το εγκεκριμένο ΓΠΣ τις προς πολεοδόμηση περιοχές αποτελούν οι υφιστάμενοι και προτεινόμενοι οικιστικοί υποδοχείς Α΄ και Β΄ κατοικίας, καθώς και Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). Αναφορικά με τις λοιπές ζώνες στην περιοχή έχουν καθοριστεί Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και συγκεκριμένα περιοχές προστασίας οικοσυστημάτων, περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων, περιοχές προστασίας υγροτοπικού τοπίου, περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ενώ υπάρχουν και Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), όπου εμπίπτουν η περιοχή ελέγχου και περιορισμού της οικιστικής εξάπλωσης, η περιοχή γεωργικής γης, η περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής και η περιοχή αστικών λειτουργιών.