ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
P2 1 2 min

Έργο

Πελάτης: Δήμος Ωραιοκάστρου (πρώην Δήμος Ωραιοκάστρου)

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου, Δήμος Ωραιοκάστρου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Συγκοινωνιακές (10) – Τοπογραφικές (16) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Καλλικράτειου Δήμου Ωραιοκάστρου με έδρα τον ομώνυμο οικισμό. Έχει ολοκληρωθεί το Α΄ Στάδιο και αναμένεται να γνωμοδοτήσει το Δ.Σ. προκειμένου να δοθεί εντολή για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης.

Η Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου βρίσκεται κεντρικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, βόρεια του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και καλύπτει έκταση 22 περίπου στρέμματα. Η Δημοτική Ενότητα δεν διαθέτει περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, διαθέτει ωστόσο σημαντικές δασικές εκτάσεις στα βόρειά του οι οποίες θα πρέπει να προστατευθούν κατάλληλα. Διαθέτει επίσης αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Μοναδικός οικισμός του Δημοτικής Ενότητας είναι το Ωραιόκαστρο, το οποίο μαζί με τη Θέρμη, το Ασβεστοχώρι, το Φίλυρο, το Καλοχώρι και τη Σίνδο αποτελούν δυναμικούς οικισμούς της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Κυρίαρχη χρήση στις Πολεοδομικές Ενότητες του Ωραιοκάστρου είναι η κατοικία, ωστόσο παρουσιάζονται κάποιες διαφοροποιήσεις, έτσι, στο κέντρο του οικισμού η κατοικία συνδυάζεται με χρήσεις εμπορείου και αναψυχής, ενώ στις περιοχές των επεκτάσεων συναντώνται περιοχές αμιγούς κατοικίας.