ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΙΑ

Home/Αρχιτεκτονικές Μελέτες/ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΙΑ
epia1 1

Έργο

Πελάτης: Δήμος Νάουσας

Τοποθεσία: Νάουσα, οδός Νοσοκομείου (εντός σχεδίου)

Η Mελέτη αφορά στην ίδρυση κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στους χώρους του Βαφείου του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος «ΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας του Δήμου Νάουσας.

Στο τμήμα αυτό του γηπέδου υπάρχει και διατηρείται ως έχει το παλιό λεβητοστάσιο και η υψηλή πλινθόκτιστη καμινάδα του εργοστασίου, ενώ αποκαλύπτεται τμήμα της παλιάς λιθοδομής του κτιρίου που είχε καταστραφεί από πυρκαϊά το 1938.
Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε το Κέντρο θα περιλαμβάνει: Εκθεσιακούς χώρους (μόνιμης και περιοδικών εκθέσεων) με εκθέματα από όλα τα εργοστάσια της Νάουσας (και της περιοχής), παλιά μηχανήματα, εξαρτήματα μηχανών, εργαλείων κλπ καθώς και φωτογραφικό υλικό με τα κτίρια, το ανθρώπινο δυναμικό και ότι άλλο στοιχείο από τη μεγάλη βιομηχανική παράδοση της πόλης έχει διασωθεί. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από κατάλληλα κείμενα, διαγράμματα και αναπαραστάσεις, ώστε το σύνολο να έχει έναν έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αίθουσα προβολών 250-260 θέσεων για την οπτικοακουστική παρουσίαση της βιομηχανικής κληρονομιάς, αλλά και άλλων εκδηλώσεων (διαλέξεις, συνέδρια κλπ). Μικρή Βιβλιοθήκη με εξειδικευμένο περιεχόμενο σχετικό με την θεματική του Κέντρου, όπου θα συγκεντρωθούν και θα φυλαχτούν τυχόν υπάρχοντα αρχεία των βιομηχανιών, αλλά και αρχεία προφορικών μαρτυριών εργαζομένων κλπ. Μικρό αναψυκτήριο με θέα στο ποτάμι. Γραφεία διοίκησης και συνεδριακής υποστήριξης, χώρους υγιεινής, αποθήκες, Η/Μ εγκαταστάσεων, υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων.