ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

P2000 2 MAKRAKOMI 1

Έργο

Πελάτης: Δήμος Μακρακώμης

Τοποθεσία: Οικισμός Μακρακώμης, Δ. Μακρακώμης, Π.Ε. Φθιώτιδας

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20) – Υδραυλικά (13)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση των περιοχών επέκτασης βάσει του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. (1986), των περιοχών με ρυμοτομικό σχέδιο του 1971, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί, καθώς και στην αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού του έτους 1951. Η Μακρακώμη, στο δρόμο Λαμίας – Καρπενησίου, χτισμένη βόρεια του Σπερχειού ποταμού και σε απόσταση μικρότερη από 500 μ. από τις όχθες του, γνώρισε ανάπτυξη ως κεφαλοχώρι της περιοχής, αλλά και λόγω των Λουτρών Πλατυστόμου (ιαματικές πηγές), οι οποίες γνώρισαν άνθηση μέχρι στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Το Α΄ Στάδιο της πολεοδόμησης παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2006. Μετά τις γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών και την παραλαβή με απόφαση του Δ.Σ. το Β1΄ Στάδιο παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2006 και επαναϋποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πραγματοποιήθηκε ανάρτηση των ρυμοτομικών σχεδίων εντός του Νοεμβρίου του 2007 και συλλέχθηκαν 118 ενστάσεις επί της πολεοδομικής μελέτης. Εντός του έτους 2008 εξέφρασε ο μελετητής την άποψή του για τις ενστάσεις, διορθώθηκαν τα ρυμοτομικά σχέδια σε διάφορα σημεία με βάση νέα στοιχεία που προέκυψαν, γνωμοδότησε ο Δήμος με απόφαση Δ.Σ. και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατύπωσε την άποψή της και διαμόρφωσε την εισήγησή της για τις ενστάσεις. Με βάση την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τα ρυμοτομικά σχέδια τροποποιήθηκαν και αναρτήθηκαν εκ νέου τον Ιούνιο του 2010, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ιδιοκτήτες/ενιστάμενοι για την αντιμετώπιση των ενστάσεών τους. Υποβλήθηκαν 77 νέες ενστάσεις και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με τις γνωμοδοτήσεις του μελετητή, του Δήμου και την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η Mελέτη οριοθέτησης του ρέματος έχει εγκριθεί το 2009 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Φθιώτιδας και η τελική της έγκριση θα πραγματοποιηθεί με π.δ. με τα ρυμοτομικά σχέδια. Επίσης, έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Σπερχειάδας για την περιοχή πολεοδόμησης και ζητήθηκε συμπληρωματική πράξη, λόγω τροποποίησης του ορίου πολεοδόμησης, μετά από διόρθωση κατά το Β΄ Στάδιο της πολεοδόμησης.

Η Mελέτη γεωλογικής καταλληλότητας υποβλήθηκε θεωρημένη τον Απρίλιο του 2009 στη Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και προέκυψαν δύο νέα ζητήματα που προκαλούν πρόβλημα στην οικιστική καταλληλότητα της περιοχής: η διευθέτηση των ομβρίων από τις λεκάνες απορροής που βρίσκονται ανάντη της Μακρακώμης και τα κοιμητήρια που λειτουργούν και βρίσκονται εντός του οικισμού. Για αυτούς τους λόγους εκπονήθηκαν δύο σχετικές μελέτες, μία για τη διευθέτηση των ομβρίων και μία για την τεκμηρίωση της οικιστικής καταλληλότητας πλησίον των κοιμητηρίων, οι οποίες είναι σε φάση τελικής έγκρισης.
Σήμερα,

Η Mελέτη πολεοδόμησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο εισήγησής της από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Φθιώτιδας, προκειμένου να εξετάσει όλες τις διαδικασίες και να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι ύψιστης σημασίας για τη Μακρακώμη: πρώτον, από το 1986 όταν εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ. Σπερχειάδας – Μακρακώμης, δεν έχουν εφαρμοστεί οι χωροταξικές του κατευθύνσεις, δεύτερον, επειδή δεν έχουν πολεοδομηθεί οι περιοχές εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου του 1951, δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα για να καλυφθούν οι οικιστικές ανάγκες, και τρίτον, για διάφορους λόγους το σχέδιο του 1951 δεν έχει εφαρμοστεί σωστά σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα να μην έχουν διανοιχθεί δρόμοι λόγω των έντονων κλίσεων ή λόγω ύπαρξης κτισμάτων, για την ανοικοδόμηση των οποίων δεν είχε ληφθεί υπόψη η ρυμοτομία. Συνεπώς, υπάρχουν πολλοί και σοβαροί λόγοι που καθιστούν την πολεοδόμηση αναγκαία και επιτακτική: με την ολοκλήρωσή της θα προκύψουν νέα οικόπεδα, για να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες, θα «τακτοποιηθούν» όλα τα προβλήματα από την ανεπαρκή εφαρμογή του σχεδίου του 1951 και θα δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Mελέτη εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο.