ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α.Μ. 36Δ/2008

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α.Μ. 36Δ/2008
1 51

Έργο

Πελάτης: Δήμος Μακεδονίδος

Τοποθεσία: Οικισμός Ριζώματα, Δήμος Βέροιας, Νομού Ημαθίας

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου.

Μελέτη ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση Πυροσβεστικού Σταθμού Ριζωμάτων με Α.Μ.36Δ/2008.
(05/2008-12/2008)
Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφου κτιρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 900τμ, όπου θα στεγαστεί ο νέος Πυροσβεστικός Σταθμός Ριζωμάτων.
Προϋπολογισμός Έργου:
1.200.000,00 €