ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Home/Χωροταξικές Μελέτες/ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Κερκίνης

Τοποθεσία: Δήμος Κερκίνης, Νομός Σερρών

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02)

Το ΣΧΟΟΑΠ Κερκίνης εγκρίθηκε το 2008, ΦΕΚ έγκρισης 30ΑΑΠ/28-1-2008. Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου οργανώνεται σε τρεις επιμέρους χωρικές ενότητες βάση της γεωγραφικής εγγύτητας και της μεταξύ τους ευκολίας στην πρόσβαση. Οι ενότητες αυτές είναι, η Βόρεια Ενότητα που περιλαμβάνει την Καστανούσα, την Άνω Καστανούσα, το Καλοχώρι, τα Πλατανάκια με σημαντικό κέντρο την Καστανούσα, την Κεντρική Ενότητα που περιλαμβάνει τους οικισμούς Ροδόπολη (έδρα του Δήμου), Οδηγήτρια, Ανατολή, Θεοδώρειο, Παραπόταμο, Κάτω Πορόϊα, Σιδηροχώρι, Άνω Πορόϊα και Μακρινίτσα, με σημαντικότερο αστικό κέντρο τόσο της ενότητας όσο του Δήμου την Κερκίνη και την Ανατολική Ενότητα που περιλαμβάνει τους οικισμούς Κερκίνη, Μοναστηράκι, Σταυροδρόμι, Λιβαδιά και Νεοχώρι με σημαντικότερο κέντρο την Κερκίνη. Τέλος, κατάλληλα οργανώνονται οι χρήσεις και στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κερκίνης και ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι δόμησης τους.