ΠΑΛΙΟΥΡΙ

image02463571

Έργο

Πελάτης: Δήμος Κασσάνδρας (πρώην Δήμοι: Κασσάνδρας, Παλλήνης)

Τοποθεσία: Οικισμός Παλιουρίου, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση του οικισμού του Παλιουρίου της Δ.Ε. Παλλήνης και συγκεκριμένα του οριοθετημένου με απόφαση Νομάρχη τμήματός του. Το Α΄ Στάδιο της μελέτης παραδόθηκε στα μέσα του 2002, αλλά από τότε δεν υπήρξε εξέλιξη της μελέτης, καθώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία έκρινε ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του «Καποδιστριακού» Δήμου Παλλήνης και στη συνέχεια, να εκπονηθεί το Β΄ Στάδιο της πολεοδόμησης. Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Παλλήνης εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση το Μάιο του 2012, συνεπώς, η συνέχιση της μελέτης πολεοδόμησης του Παλιουρίου είναι σήμερα εφικτή, αλλά μετά από σχετικές πρωτοβουλίες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος (π.χ. όσον αφορά σε ορισμό επιβλέποντα μηχανικού κ.α.). Ο οικισμός του Παλιουρίου, στο άκρο της χερσονήσου της Κασσάνδρας, εκτείνεται νότια της επαρχιακής οδού που διατρέχει κυκλικά την Κασσάνδρα και περιστοιχίζεται από πευκοδάση που συνθέτουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Εκτός από την πληθυσμιακή δυναμική που εμφανίζει ο οικισμός από τη δεκαετία του 1970 και μετά, οφειλόμενη κυρίως στην τουριστική ανάπτυξη της Κασσάνδρας, η σχεδιαζόμενη τουριστική ανάπτυξη στο Κάνιστρο Παλιουρίου, καθιστούν αναγκαία την πολεοδόμηση του οικισμού. Η πολεοδομική μελέτη και το προτεινόμενο ρυμοτομικό σχέδιο οφείλουν να σεβαστούν τον πυρήνα του οικισμού με τα διαμορφωμένα στενά σοκάκια, τα οποία προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον οικισμό που ιδρύθηκε το 1918, αλλά και να προτείνουν νέες οδούς, ώστε να αποκτήσουν «πρόσωπο» πολλές «τυφλές» σήμερα ιδιοκτησίες και να εξυπηρετείται η κυκλοφοριακή οργάνωση του οικισμού, λαμβανομένης και της εποχιακής τουριστικής κίνησης.