ΚΑΛΑΝΔΡΑ

KALANDRA 1

Έργο

Πελάτης: Δήμος Κασσάνδρας (πρώην Δήμοι: Κασσάνδρας, Παλλήνης)

Τοποθεσία: Οικισμός Καλάνδρας, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση του οικισμού της Καλάνδρας και συγκεκριμένα του οριοθετημένου με απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής τμήματός του, το οποίο περιλαμβάνει ένα συνεκτικό και ένα διάσπαρτο τμήμα.
Ο οικισμός, χτισμένος αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός λόφου, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μένδης, χαρακτηρίζεται από τον τουριστικό χαρακτήρα του, καθώς την τελευταία εικοσαετία έχουν ανοικοδομηθεί παραθεριστικές κατοικίες και συγκροτήματα, ενώ κάποιες παλιές πετρόκτιστες κατοικίες στον οικισμό βρίσκονται σήμερα σε κακή κατάσταση και χρήζουν επέμβασης/αναπαλαίωσης.
Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι κεντρικές λειτουργίες του οικισμού αναπτύσσονται γύρω από τον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έχει παραδοθεί το Α΄ Στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των υφιστάμενων χρήσεων γης, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δόμησης, των υφιστάμενων έργων και δικτύων υποδομών, καθώς και την προμελέτη με την προκαταρκτική πρόταση των χρήσεων γης, της κυκλοφοριακής οργάνωσης και των προτεινόμενων όρων δόμησης. Στην προμελέτη/πρόταση λαμβάνονται υπόψη ο τουριστικός χαρακτήρας του οικισμού, το μορφολογικό ανάγλυφο και οι υφιστάμενες οδοί, τόσο στο συνεκτικό τμήμα, όσο και στο διάσπαρτο, τα όρια των ιδιοκτησιών, καθώς και οι υφιστάμενοι κοινόχρηστοι χώροι, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού οικιστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο για α΄ κατοικία, όσο και για β΄ κατοικία (παραθεριστική). Η έγκριση του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Κασσάνδρας θα επιφέρει και την εξέλιξη και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του οικισμού, ο οποίος θα υλοποιήσει και θα εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ.