ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ

image0098675689

Έργο

Πελάτης: Δήμος Κασσάνδρας (πρώην Δήμοι: Κασσάνδρας, Παλλήνης)

Τοποθεσία: Οικισμός Ν. Σκιώνης, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02)

 

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση του οικισμού της Ν.Σκιώνης της Δ.Ε> Παλλήνης, ο οποίος είναι οριοθετημένος με απόφαση Νομάρχη, καθώς και στις επεκτάσεις α΄ και β΄ κατοικίας, οι οποίες καθορίζονται από το εγκεκριμένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του «Καποδιστριακού» Δήμου Παλλήνης. Το Α΄ Στάδιο της μελέτης παραδόθηκε στα μέσα του 2002, αλλά από τότε δεν υπήρξε εξέλιξη της μελέτης, καθώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία έκρινε ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του «Καποδιστριακού» Δήμου Παλλήνης και στη συνέχεια, να εκπονηθεί το Β΄ Στάδιο της πολεοδόμησης. Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Παλλήνης εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση το Μάιο του 2012, συνεπώς, η συνέχιση της μελέτης πολεοδόμησης της Ν.Σκιώνης είναι σήμερα εφικτή, αλλά μετά από σχετικές πρωτοβουλίες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος (π.χ. όσον αφορά σε ορισμό επιβλέποντα μηχανικού κ.α.). Ο οικισμός της Ν.Σκιώνης, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας, αναπτύσσεται παραλιακά, νότια της επαρχιακής οδού που διατρέχει την Κασσάνδρα. Ιδρύεται το έτος 1918 και αναπτύσσεται σε θέση υφιστάμενων αλιευτικών εγκαταστάσεων: η αλιεία αποτελεί βασική ενασχόληση των κατοίκων μέχρι τη δεκαετία του 1980, οπότε και αναπτύσσεται ο τουρισμός, είτε με μορφή παραθεριστικών κατοικιών, είτε με μορφή συγκροτημάτων και μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. Σήμερα, η περιοχή μελέτης διακρίνεται από: το σχετικά στενό παραλιακό μέτωπο από τη ζώνη αιγιαλού και παραλίας ως την επαρχιακή οδό, ρέματα εποχιακής απορροής που διασχίζουν εγκάρσια την περιοχή και διέρχονται και από τον αρχικό πυρήνα του οικισμού, χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα διευθέτησης της κοίτης τους, την κατάληψη της ζώνης αιγιαλού και παραλίας σε αρκετά σημεία από τις ιδιοκτησίες των παραθεριστικών κατοικιών, τις ιδιαίτερα στενές οδούς στον πυρήνα του οικισμού, την απουσία πεζοδρομίων και κοινωφελών χώρων, αλλά και τις διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων στην παραλία που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία δεκαετία, και την ύπαρξη του αλιευτικού καταφυγίου και τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαρίνας σκαφών αναψυχής, η οποία θα προσδώσει άλλη διάσταση στον τουρισμό της περιοχής. Η πολεοδομική μελέτη και το προτεινόμενο ρυμοτομικό σχέδιο οφείλουν να σεβαστούν τον πυρήνα του οικισμού με τα διαμορφωμένα τετράγωνα, να προστατεύσουν τα ρέματα της περιοχής, να ρυθμίσουν τις χρήσεις γης με τους απαιτούμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, αλλά και να προτείνουν νέες οδούς, ώστε να αποκτήσουν «πρόσωπο» πολλές «τυφλές» σήμερα ιδιοκτησίες και να εξυπηρετείται η κυκλοφοριακή οργάνωση του οικισμού, λαμβανομένης και της εποχιακής τουριστικής κίνησης.