ΑΦΥΤΟΣ

xa protasi AFYTOS

Έργο

Πελάτης: Δήμος Κασσάνδρας (πρώην Δήμοι: Κασσάνδρας, Παλλήνης)

Τοποθεσία: Οικισμός Καλάνδρας, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση του οικισμού της Αθύτου, περιλαμβάνοντας τον παραδοσιακό πυρήνα του, το υπόλοιπο αραιοδομημένο και οριοθετημένο με απόφαση Νομάρχη τμήμα του, καθώς και τις περιοχές των επεκτάσεων του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας. Έχει παραδοθεί το Α΄ Στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των υφιστάμενων χρήσεων γης, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δόμησης, των υφιστάμενων έργων και δικτύων υποδομών, καθώς και την προμελέτη με την προκαταρκτική πρόταση των χρήσεων γης, της κυκλοφοριακής οργάνωσης και των προτεινόμενων όρων δόμησης. Στον οικισμό ξεχωρίζουν ο παραδοσιακός του χαρακτήρας, ο οποίος τείνει να αλλοιωθεί από τα νέα κτίρια, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο έντονα τουριστικός του χαρακτήρας, το σε άμεση επαφή με τον οικισμό τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με τους οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους και το αξιόλογο γεωλογικό υπόβαθρο στην παραλιακή ζώνη, καθώς η έντονη τουριστική ανάπτυξη που διαμορφώνει ανάλογες ανάγκες για κοινόχρηστους χώρους και κυκλοφοριακή οργάνωση, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Η έγκριση του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Κασσάνδρας θα επιφέρει και την εξέλιξη και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του οικισμού, ο οποίος θα υλοποιήσει και θα εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ.