ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Home/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
image211212

Έργο

Πελάτης: Δήμος Γιαννιτσών

Τοποθεσία: Δήμος Γιαννιτσών, Νομός Πέλλας

Κατηγορία Μελέτης: Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20)

ΤΟ ΓΠΣ Δήμου Γιαννιτσών εγκρίθηκε το 2009, ΦΕΚ έγκρισης 385ΑΑΠ/6-8-2009. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου διακρίνονται τρεις χωρικές ενότητες, η νότια ζώνη με τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας που συγκεντρώνει τις γεωργικές καλλιέργειες και δραστηριότητες που ορίζεται ως περιοχή προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, τη βόρεια ζώνη, όπου ανήκουν οι δασικές εκτάσεις (περιοχή ειδικής προστασίας – ΠΕΠ φυσικού περιβάλλοντος), αλλά και μια μεταβατική Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), ζώνη προστασίας του δασικού και αγροτικού τοπίου, και τέλος, η κεντρική ζώνη όπου αναπτύσσονται οι οικιστικοί και παραγωγικοί υποδοχείς, οι πόλοι των αστικών εξυπηρετήσεων, οι κύριοι άξονες μεταφοράς και τα βασικά δίκτυα υποδομής, επίσης εδώ εντοπίζονται οι σημαντικότεροι χώροι αρχαιολογικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος.