ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΣΤΑΓΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΣΤΑΓΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
image007877

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αριστοτέλη (πρώην Δήμοι: Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων – Ακάνθου)

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Σταγίρων – Ακάνθου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02)

Το ΓΠΣ Δήμου Σταγίρων Ακάνθου εγκρίθηκε το 2010, ΦΕΚ έγκρισης 332ΑΑΠ/10-8-2010. Οι χρήσεις γης στην εδαφική επικράτεια του Δήμου οργανώνονται: (Α) σε υποδοχείς οικιστικής ανάπτυξης – περιοχές επεκτάσεων, (Β) σε ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, (Γ) σε Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), όπου ανήκουν η περιοχή λοιπής γεωργικής γης (1) και (2) και η περιοχή δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής (1), (2) και (3), (Δ) σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) όπου ανήκουν η περιοχή ειδικής προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων, η περιοχή ειδικής προστασίας υδροφόρου ορίζοντα και υψηλής παραγωγικότητας, η περιοχή ειδικής προστασίας οικοσυστημάτων, η περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων, (Ε) σε ζώνες με ίδιο νομικό καθεστώς, (ΣΤ) σε ζώνες μεταλλευτικού και εξορυκτικού ενδιαφέροντος και (Ζ) σε ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών.