ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Home/Πολεοδομικές Μελετες/ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
image023402

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αριστοτέλη (πρώην Δήμοι: Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων – Ακάνθου)

Τοποθεσία: Οικισμοί Νεοχωρίου και Παλαιοχωρίου, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση των οικισμών Νεοχωρίου και Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Αρναίας, οι οποίοι είναι οριοθετημένοι με αποφάσεις Νομάρχη: το Νεοχώρι οριοθετήθηκε το 1987 (απ. 586249/30-7-1987, ΦΕΚ 810Δ΄/1987) και υπήρξε συμπληρωματική οριοθέτηση το 1991, ενώ το Παλαιοχώρι οριοθετήθηκε επίσης με την ίδια απόφαση (1987). Η πολεοδόμηση επίσης περιλαμβάνει μικρής έκτασης επεκτάσεών τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. «Καποδιστριακού» Δήμου Αρναίας (2010). Η πολεοδόμηση και των δύο οικισμών είχε ολοκληρωθεί το έτος 2007, μετά από όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (αναρτήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, ενστάσεις κ.λπ.) και γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, και είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κεντρικής Μακεδονίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία), προκειμένου να εξεταστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο ΧΟΠ. Αυτό δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα, λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής από το Υπουργείο να μην προωθεί πολεοδομικές μελέτες, αν δεν έχουν εγκριθεί πρώτα οι υπερκείμενοι σχεδιασμοί, δηλαδή, τα Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (παρόλο που στο σχετικό Ν.2508/1997 προβλέπεται η σχετική δυνατότητα για μελέτες που είχαν ξεκινήσει πριν το 1997). Σήμερα, μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» και την έγκριση του Γ.Π.Σ. «Καποδιστριακού» Δήμου Αρναίας (2010), πραγματοποιείται η αναψηλάφηση της πολεοδομικής μελέτης, με την πλήρη προσαρμογή της στις προτάσεις του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. και εκ νέου υποβολής του Β΄ Σταδίου το Μάρτιο του 2013. Έχουν επικυρωθεί οι οριογραμμές των ρεμάτων στην περιοχή μελέτης με απόφαση Νομάρχη το έτος 1998 και υπάρχει γνωμοδότηση του Δασαρχείο Αρναίας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σήμερα για την αναμενόμενη έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού για τις δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης από το Δασαρχείο Αρναίας. Επίσης, έχει εγκριθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.

Η Mελέτη πολεοδόμησης θα αναρτηθεί εκ νέου στα σημεία που γίνονται οι τελευταίες αλλαγές στα ρυμοτομικά σχέδια και στη συνέχεια, θα διαβιβασθεί πλήρης φάκελος στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Χαλκιδικής για γνωμοδότηση. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού θα δώσει ώθηση και θα καλύψει τις οικιστικές ανάγκες, θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος (ειδικά των ρεμάτων και των δασικών εκτάσεων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση) και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ποιοτικό αστικό περιβάλλον που θα ικανοποιεί τόσο το μόνιμο, όσο και τον εποχικό πληθυσμό της περιοχής.