ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ
image01256308

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης

Τοποθεσία: Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης.
(10/2004 – 03/2010)
Οριστική Υδραυλική Μελέτη

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά την διευθέτηση των ρεμάτων περιοχής επέκτασης στο Δ.Δ. Θέρμης.

Η Mελέτη αποσκοπεί στην διαστασιολόγηση των έργων προστασίας πρανών και πυθμένα του υπόψη ρέματος. Η ιδιαιτερότητα του οφείλεται στη διέλευση του χειμάρρου εντός κατοικημένων περιοχών. Στην υδραυλική μελέτη συμπεριλαμβάνεται και

Η Mελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης καταστρώματος που αφορά στα τεχνικά Τ2, Τ5, ΤΠΕ19, ΤΠΕ1-2, ΤΠΕ4, ΤΠΕ6, ΤΠΕ8, ΤΠΕ9, ΤΠΕ10, ΤΠΕ13, ΤΠΕ14, ΤΠΕ15, ΤΠΕ16, ΤΠΕ17 και ΤΠΕ18 που κατασκευάζονται κατά μήκος του ρέματος. Το Έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με τελικό δικαιούχο την Ε.Υ.Δ.Ε./Υ.Α.Ε.Λ.Μ.Θ. και προϋπολογισμό δημοπράτησης 11.200.000€.
Προϋπολογισμός Έργου:
11.200.000,00 €