ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ
IMGP2021

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμός Ν.Ραιδεστού, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονήθηκε σε δύο στάδια, αφορά σε έργα διαπλάτυνσης υφιστάμενης αγροτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή, 250 μέτρα δυτικά του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Ν.Ραιδεστού. Η αγροτική οδός δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τις μετακινήσεις των βαρέων οχημάτων από και προς τις χρήσεις της βιοτεχνίας που υφίστανται στα γήπεδα με «πρόσωπο» στην εν λόγω οδό. Το πλάτος της οδού κυμαίνεται από 2,5 μέτρα στην «αρχή» της, δηλαδή, στη διασταύρωσή της με την παράπλευρη προς την οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ως 4 μέτρα, όπως διαμορφώνεται μετά τα πρώτα 150 μέτρα της. Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου Έργου της, τεκμηριώνεται από τις χρήσεις γης που εξυπηρετούνται από την εν λόγω οδό και οι οποίες σχετίζονται με βιοτεχνικές και συναφείς δραστηριότητες. Ας σημειωθεί ότι ακόμη και για την ασφαλή διέλευση Ι.Χ. οχημάτων είναι απαραίτητη η διαπλάτυνση, αφού η οδός είναι αμφίδρομη, αλλά με μικρό πλάτος στο μεγαλύτερο τμήμα της, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη για την πρόκληση ατυχημάτων. Η επιλεγείσα λύση για την προσπελασιμότητα της περιοχής μελέτης αποτελεί βέλτιστη λύση, τόσο με οικονομοτεχνικά, όσο και με περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εν λόγω Έργου κρίνονται ασήμαντες από οικολογικής άποψης: συνοψίζονται σε περιορισμένους ρύπους στην ατμόσφαιρα από τα μηχανήματα οδοποιίας, σε περιορισμένο θόρυβο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου, καθώς και σε μικρής κλίμακας συνέπειες στο έδαφος. Ταυτόχρονα, αναμένεται να προκύψουν άμεσες θετικές συνέπειες στην κυκλοφορία των οχημάτων, όσον αφορά στη βελτίωση των συνθηκών των μετακινήσεων, αλλά και στην ασφάλειά τους, καθώς επίσης και έμμεσες θετικές οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης και εξυπηρετούνται από την εν λόγω οδό. Στη Μ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» του προτεινόμενου Έργου. Τέλος, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία είναι ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, τόσο από κατασκευαστικής, όσο και από οικονομικής άποψης.