ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ
1 37

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σιάτιστας

Τοποθεσία: Δήμος Σιάτιστας, Νομός Κοζάνης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Διαμόρφωση Εισόδων πόλεως Σιάτιστας – Αποχέτευσης ομβρίων οδών.

(10/2007 – 11/2008)

Οριστική Υδραυλική Μελέτη

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης-αποστράγγισης των οδών της νότιας και της βόρειας εισόδου του οικισμού της Σιάτιστας.

Η βόρεια είσοδος Σιάτιστας χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυκλικού κόμβου στο ανάντη άκρο, του Βουδούρειου Ιδρύματος αμέσως νοτίως του κυκλικού κόμβου, μα και από την κατασκευή ισόπεδης τρισκελούς σύνδεσης στο κατάντη άκρο της εισόδου.

Το σύνολο των ομβρίων υδάτων συλλέγονται από αβαθείς τάφρους πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, καθώς η μελετούμενη οδός διήκει εντός σχεδίου πόλεως.

Αναλυτικότερα, για την πλήρη αποστράγγιση της βόρεια εισόδου προτείνονται τα παρακάτω έργα:

  • Κατασκευή τάφρων πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού σε όλο το μήκος της,
  • Τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής τύπου σχάρας σε θέσεις τέτοιες ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή αποστράγγιση της οδού, μα και η ροή υδάτων προς περιοχές κατάντη αυτής. Επιπρόσθετα, με την τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής αποστραγγίζονται ύδατα προερχόμενα από ασφαλτοστρωμένες περιοχές μπροστά από το Βουδούρειο Ίδρυμα,
  • Τοποθέτηση φρεατίων επισκέψεως ανά τακτά διαστήματα για την επίτευξη επισκεψιμότητας του κεντρικού αγωγού,
  • Κατασκευή κεντρικού αγωγού ομβρίων μεγαλύτερης διαμέτρου (Φ600mm) για το τμήμα από το πέρας της περιοχής μελέτης, έως το σημείο εκτόνωσης. Η τοποθέτηση αγωγού μεγαλύτερης διαμέτρου αποσκοπεί σε μελλοντικό σχεδιασμό δικτύου αποστράγγισης ομβρίων για περιοχές ευρισκόμενες νοτιοδυτικά του κατάντη άκρου της περιοχής μελέτης.

Από υδραυλικής απόψεως, η νότια είσοδος Σιάτιστας δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα, καθώς πρόκειται για οδό διαχωρισμένης κυκλοφορίας με διαπλατύνσεις κατά τμήματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες στάθμευσης στην περιοχή. Για την αποστράγγιση της οδού επιλέχθηκε η κατασκευή τάφρων πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού, σε όλο το μήκος, μα και εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας σε όλο το μήκος αυτής. Για την συλλογή των ομβρίων προτείνεται η τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ομβρίων υπό τη διαχωριστική νησίδα, στον οποίο συνδέονται αγωγοί προερχόμενοι από τα φρεάτια υδροσυλλογής.

Με τη νέα διαμόρφωση της νότιας εισόδου προβλέπονται τα παρακάτω έργα:

  • Κατασκευή τάφρων πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού σε όλο το μήκος της,
  • Κατασκευή τάφρων πεζοδρομίου εκατέρωθεν της διαχωριστικής νησίδας σε όλο το μήκος της,
  • Τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής για την αποστράγγιση των οριογραμμών της οδού, αλλά και των πρανών δυτικά αυτής,
  • Τοποθέτηση φρεατίων επίσκεψης ανά τακτά διαστήματα για την επίτευξη επισκεψιμότητας του κεντρικού αγωγού. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η τοποθέτηση φρεατίουυδροσυλλογής συμπίπτει με την τοποθέτηση φρεατίου επίσκεψης, επιλέγεται η τοποθέτηση μικτών φρεατίων
  • Τοποθέτηση κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων διαμέτρου Φ400mm καθ’ όλο το μήκος της κεντρικής νησίδας,
  • Τοποθέτηση κάθετων προς την οδό αγωγών ομβρίων για την εκκένωση του κεντρικού αγωγού, διαμέτρων Φ400mm.

Προϋπολογισμός Έργου:

350.000,00 €