Χρήση ΑΠΕ σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 25/11/2016

Home/Επικαιρότητα/Χρήση ΑΠΕ σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 25/11/2016

Χρήση ΑΠΕ σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
25/11/2016

Η διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις δομές των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που έγινε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Περισσότερα στο Link: http://www.b2green.gr/el/post/40887/chrisi-ape-se-erga-diacheirisis-ydatikon-poron