Χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό η μισή Ελλάδα 27/12/2016

Home/Επικαιρότητα/Χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό η μισή Ελλάδα 27/12/2016

Χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό η μισή Ελλάδα
27/12/2016

Χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό εξακολουθεί να βρίσκεται περισσότερη από τη μισή Ελλάδα. Στα 17 χρόνια που ίσχυσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων ολοκληρώθηκε μόλις το 16% των μελετών που ανατέθηκαν, ενώ ακόμα 31% βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο γενικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε… 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου! Με το δε ισχύον εδώ και μια διετία πλαίσιο, που βρίσκεται υπό τροποποίηση, δεν εγκρίθηκε κανένα νέο πολεοδομικό σχέδιο, αφού δεν είχαν καθοριστεί οι απαραίτητες προδιαγραφές.
Περισσότερα στο Link:
http://www.michanikos.gr/_/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1350016317/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AE-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-r5190