Υπηρεσίες Συμβούλου

Home/Υπηρεσίες Συμβούλου
1 8628564

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 6 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ “ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΝΔΡΑ ”, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 “ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ”

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τοποθεσία: Αρδάνιο-Ορμένιο, Νομός Έβρου Έλεγχος των οριστικών μελετών 6 τεχνικών στο 1ο υποτμήμα “Λύρα-Κορνοφωλιά-Μάνδρα” από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 17+650 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 “Αρδάνιο-Ορμένιο” – Ελεγκτής Τεχνικής Μελέτης (05/2010 – 01/2011) Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου Στατικής Μελέτης Τεχνικών Στα πλαίσια της σύμβασης: «Εκπόνηση των οριστικών μελετών 10 τεχνικών στο 2ο υποτμήμα “Λύρα-Κορνοφωλιά-Μάνδρα” από Χ.Θ. 17+650

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008

Έργο Πελάτης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Τοποθεσία: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υποδομής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατά την περίοδο 2000-2008. – Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου (03/2007 – 12/2008) Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Στατικών Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Μελετών. Η εταιρία ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συμμετείχε στην κοινοπραξία «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ / DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ / D.K.N.D. ENGINEERS Ο.Ε. / Paul

1 85131

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Πελάτης: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (πρώην Δήμος Βόρειας Κυνουρίας) Τοποθεσία: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Νομός Αρκαδίας «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – Τεχνικός Σύμβουλος (11/2012 – 07/2016 υπό εκπόνηση) Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υδραυλικής Μελέτης Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου είναι υπό εξέλιξη. Έως σήμερα ο Τεχνικός Σύμβουλος έχει γνωμοδοτήσει για τα εξής: α)Γνωμοδότηση όσον αφορά στην αναγκαιότητα από τον

1 870123

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.” ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τοποθεσία: Δ.Δ. Νέο Χειμωνίο, Ν. Έβρου Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών της “Εγνατίας Οδού Α.Ε.” στην εκπόνηση και στον έλεγχο των οριστικών μελετών τριών Κάτω Διαβάσεων του τμήματος “Παράκαμψη Ν. Χειμωνίου” του κάθετου άξονα 80 της Εγνατίας Οδού. – Ελεγκτής και Συντάκτης Τεχνικών Μελετών (06/2006 – 10/2006) Παροχή Υπηρεσιών Σύνταξης και Ελέγχου Στατικής Μελέτης Τεχνικών Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης η εταιρία

CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA0-Lot 5

Έργο Πελάτης: Δήμοι Ura Vajgurore, Polican, Skrapar, Gjirokaster Τοποθεσία: Δήμοι Ura Vajgurore, Polican, Skrapar, Gjirokaster, Albania Κατηγορία Μελέτης: Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μελέτη: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία. Στις 1-10-2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του Έργου: «CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA – Lot 5 Drafting General Local Plans for the municipalities of: URA VAJGURORE, POLICAN, SKRAPAR,

Tεχνική υποστήριξη Εργολάβου σύμπραξης Spiecapag – AKTOR για κατασκευή αγωγού ΤΑP

Έργο Πελάτης: Spiecapag Entrepose Τοποθεσία: Από τα Ελληνικά σύνορα στους Κήπους στην περιοχή Έβρου, μέχρι την περιοχή Καβάλας Κατηγορία Μελέτης: Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Tεχνική υποστήριξη Εργολάβου σύμπραξης Spiecapag – AKTOR για κατασκευή αγωγού ΤΑP. Στις 13-4-2016 ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των εταιριών ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών – Geomatics S.A. και Spiecapag Entrepose – AKTOR για το Έργο » Provision of Surveying Services – Establishment of

Συνεργασία μεταξύ της Δανέζικης Μ.Κ.Ο. DRC και της ΓΑΙΑ Α.Ε. για την στέγαση των προσφύγων

Έργο Πελάτης: Danish Refugee Council – DRC Τοποθεσία: Ελλάδα Κατηγορία Μελέτης: Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Συνεργασία μεταξύ της Δανέζικης Μ.Κ.Ο. DRC και της ΓΑΙΑ Α.Ε. για την στέγαση των προσφύγων. Προσφάτως ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ της εταιρίας μας και της Δανέζικης μη κυβερνητικής οργάνωσης Danish Refugee Council για το Έργο της στέγασης των προσφύγων στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία μας παρέχει τεχνική υποστήριξη