Υδραυλικές Μελέτες

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

Έργο Πελάτης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Λαμίας Τοποθεσία: Παραλιακή ζώνη από την πόλης της Στυλίδας μέχρι την ΕΕΛ Λαμίας, παράλληλα της ΠΑΘΕ και της παλαιάς εθνικής οδού είτε της σιδηροδρομικής γραμμής. Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13), Περιβαλλοντική Μελέτη (27), Τοπογραφική Μελέτη (16) «Μελέτη Προσαγωγής Λυμάτων Στυλίδας στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας» Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ (10/2012-06/2013, υπό εκπόνηση)(10/2012-06/2013, υπό εκπόνηση). Αντικείμενο της υπό εκπόνησ Η Mελέτης είναι

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Έργο Πελάτης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Λάρισας Τοποθεσία: Οικισμός Φαλάνη, Οικισμός Γιάννουλη, Δήμος Λαρισαίων Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. (8/2013, υπό εκπόνηση) Η Mελέτη έχει ανατεθεί στη σύμπραξη των γραφείων μελετών: «”DELCO E.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ” Ε.Π.Ε.», 2) «”ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ Α/Σ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

Έργο Πελάτης: Δήμος Μεσσήνης (πρώην Δήμοι: Μεσσήνης, Πεταλιδίου) Τοποθεσία: Οικισμός Πεταλιδίου, Δήμος Μεσσήνης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης για το Έργο: «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πεταλιδίου» Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ (9/2013, υπό εκπόνηση) Αντικείμενο της προς ανάθεσ Η Mελέτης αποτελεί η χρηστή διαχείριση των ακαθάρτων του ευρύτερου οικισμού Πεταλιδίου, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Καλαμάκι. Η Mελέτη εκπονείται

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (ΚΑΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έργο Πελάτης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   «Κεντρικοί Εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας» (7/2013, υπό εκπόνηση) Αντικείμενο της προς ανάθεσ Η Mελέτης είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος της αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτων των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας. Η Mελέτη έχει ανατεθεί στη σύμπραξη των γραφείων μελετών: «ΓΑΙΑ ΑΕ

341 21

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ

Έργο Πελάτης: Δήμος Πολυγύρου (πρώην Δήμος Πολυγύρου) Τοποθεσία: Οικισμός Βραστάμων – Οικισμός Σανών, Δήμου Πολυγύρου Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – ύδρευση Βραστάμων και Σανών» (8/2012-04/2013) Το υπό μελέτη Έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό των Βραστάμων και στον οικισμό των Σανών του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής και αφορά στην αποκατάσταση και βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης

1 2256

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: «ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΔΡΑ»

Έργο Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τοποθεσία: Αρδάνιο – Ορμένιο, Νομός Έβρου Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Εκπόνηση οριστικών μελετών δεκατριών (13) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα: «Λύρα – Κορνοφωλία – Μάδρα» από Χ.Θ. 17+650 εως Χ.Θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο» (05/2010-01/2011) Πρόκειται για μελέτη του συστήματος αποχέτευσης – αποστράγγισης του καταστρώματος των γεφυρών καθώς επίσης και των μέτρων προστασίας της κοίτης και

1 234343

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ, Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ) – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΔΑ

Έργο Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Τοποθεσία: Κοπανός, Νομός Ημαθίας Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13) Αποπεράτωση Η Mελέτης Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας (Υδραυλική Μελέτη Γέφυρας ποταμού Βόδα). (02/2008-06/2009) Πρόκειται για υδραυλική μελέτη του συστήματος αποχέτευσης – αποστράγγισης του καταστρώματος της γέφυρας ποταμού Βόδα. Το Έργο υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Προϋπολογισμός Έργου: 250.000,00 €

1 25we

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ, Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ)- ΓΕΦΥΡΑ ΓΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ, 4 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Έργο Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Τοποθεσία: Κοπανός, Νομός Ημαθίας Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13) Αποπεράτωση Η Mελέτης Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας (Γέφυρα Γλυκορέματος, Γέφυρα ανισόπεδου κόμβου με ΕΟ Έδεσσας, Γέφυρα ανισόπεδου κόμβου Μαρίνας, 4 Κάτω διαβάσεις, Μικρά Τεχνικά επέκταση, Μικρά τεχνικά από Χ.Θ. 5+700 έως 8+700). (02/2008-06/2009) Πρόκειται για υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης του καταστρώματος

1 26

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών) Τοποθεσία: Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού Δήμου Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού Δήμου Θέρμης. (12/2010 – 04/2011) Πρόκειται για Υδραυλική μελέτη που αφορά στον καθορισμό των έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος ρέματος μήκους περίπου l=”1.612,00″μ. που χωροθετείται στην περιοχή μεταξύ του οικισμού των Ταγαράδων και του οικισμού της Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης Ν.

1 27432

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αριστοτέλη (πρώην Δήμοι: Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων – Ακάνθου) Τοποθεσία: Δ.Δ. Βαρβάρας, Δήμος Αρναίας, Ν. Χαλκιδικής Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Οριστική Υδραυλική Μελέτη Δεξαμενής πεδινής-παραλιακής περιοχής Δ.Δ. Βαρβάρας. (01/2008 – 07/2009) Πρόκειται για Υδραυλική μελέτη που αφορά α) αγωγό εξωτερικού υδραγωγείου στο Δ.Δ. Βαρβάρας του Νομού Χαλκιδικής και β) δεξαμενή από Ο/Σ σε κατάλληλα επιλεγμένη θέση για την τροφοδοσία των παραλιακών οικισμών της περιοχής (Καλύβια και