Συγκοινωνιακές Μελέτες

Home/Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης (πρώην Δήμοι: Θεσσαλονίκης, Τριανδρίας) Τοποθεσία: 4η και 5η Δημοτική Ενότητα Δήμου Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Ποδηλατόδρομος Θεσσαλονίκης (09/2013 -01/2014, υπό εκπόνηση) Πρόκειται για Κυκλοφοριακή Μελέτη δικτύου Ποδηλατοδρόμου που αφορά τη σύνδεση της αλάνας

1 9

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΕΔΕΜ»

Έργο Πελάτης: »ΕΔΕΜ Α.Ε.» ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ Α.Ε. Τοποθεσία: Παράπλευρη οδός της Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Μουδανίων, Κάτω Σχολάρι, Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Συγκοινωνιακή μελέτη σύνδεσης εγκατάστασης Πρότυπης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΕΔΕΜ»

image005653228

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Έργο Πελάτης: Δήμος Χαλκηδόνος (πρώην Δήμοι: Χαλκηδόνος, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου) Τοποθεσία: Κουφάλια, Δήμος Χαλκηδόνος, Ν. Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Υδραυλική μελέτη εφαρμογής για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα κατάντη του συνοικισμού Κουφαλίων – Χάραξη 2 τοπικών οδών

image002346318

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θέρμης Τοποθεσία: Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη κρασπεδώσεων περιοχής επέκτασης Θέρμης (11/2008 – 03/2009) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη στα πλαίσια της κατασκευής των μέρους οδών της περιοχής επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως

image02342108

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ»

Έργο Πελάτης: Δήμος Σιάτιστας Τοποθεσία: Δήμος Σιάτιστας, Νομός Κοζάνης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη Οδοποιίας του Έργου : «Διαμόρφωση Εισόδων πόλεως Σιάτιστας». (10/2007 -11/2008) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των 2 Εισόδων πόλεως Σιάτιστας. Πρόκειται

Image1 1

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Θ.»

Έργο Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Τοποθεσία: Ν. Ραιδεστού, Νομού Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη Οδοποιίας του Έργου : «Εσωτερική Οδοποιία και  Αποχέτευση Ομβρίων Ακαλύπτων χώρων της Ανατολικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Ν.Α.Θ.»  (07/2007 – 09/2007) Πρόκειται για

1 16 min

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θέρμης Τοποθεσία: Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη Οδοποιίας επί Οδών της επέκτασης σχεδίου της Θέρμης. (05/2007- 07/2007) Πρόκειται για μεγάλου εύρους Συγκοινωνιακή Μελέτη στα πλαίσια της κατασκευής των μέρους οδών της

1 17

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Έργο Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής Τοποθεσία: Οδός Πολυγύρου – Σημάντρων, Νομός Χαλκιδικής Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη τεχνικών και γέφυρας Ολυνθίου στην οδό Πολυγύρου – Σημάντρων μετά των προσβάσεων αυτών. Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών

1 18 min

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Ξηροπόταμος, Δήμου Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10) Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας στην κεντρική πλατεία Ξηροποτάμου Δήμου Αρέθουσας μετά των προσβάσεων αυτής (01/2002 – 07/2002) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά στη διαμόρφωση

1 19

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΧΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Σοχού Τοποθεσία: Δ.Δ. Ασκού, Δήμου Σοχού, Νομού Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας Πολυδενδρίου Δ.Δ. Ασκού Δήμου Σοχού μετά των προσβάσεων αυτής (01/2002 – 05/2002) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά