Στατικές Μελέτες

1 49

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έργο Πελάτης: ”ΕΔΕΜ Α.Ε.” ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ Α.Ε. Τοποθεσία: Αγροτεμάχιο 135β, Κάτω Σχολάρι, Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης:Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08), Η/Μ Μελέτη (09), έκδοση οικοδομικής άδειας.   Ιδιωτική Πρότυπη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Αγροτεμάχιο 135β στο Κάτω Σχολάρι Δήμου Θέρμης. (07/2009 -06/2010) Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ Μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για στατική μελέτη πολυτελούς διώροφου κτίριου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2.700τμ

1 51

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α.Μ. 36Δ/2008

Έργο Πελάτης: Δήμος Μακεδονίδος Τοποθεσία: Οικισμός Ριζώματα, Δήμος Βέροιας, Νομού Ημαθίας Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου.   Μελέτη ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση Πυροσβεστικού Σταθμού Ριζωμάτων με Α.Μ.36Δ/2008. (05/2008-12/2008) Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφου κτιρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 900τμ, όπου θα στεγαστεί ο νέος Πυροσβεστικός Σταθμός

1 52

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α.Μ. 37Δ/2008

Έργο Πελάτης: Δήμος Μακεδονίδος Τοποθεσία: Οικισμός Ριζώματα, Δήμος Βέροιας, Νομού Ημαθίας Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου.   Μελέτη κατασκευής κτιρίου Πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Ριζωμάτων με Α.Μ.37Δ/2008. (05/2008-12/2008) Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για στατική μελέτη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 2000τμ, όπου θα στεγαστεί το σύνολο των πολιτιστικών

1 54

ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΝΗΣ ΣΤΟ 1388 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Έργο Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Τοποθεσία: Ν. Ραιδεστός, Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Ειδική Αρχιτεκτονική (07), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και τεύχη Δημοπράτησης.   Κτίρια αποθηκών, στέγαστρα και χώροι υγιεινής στο 1388 κληροτεμάχιο Ν. Ραιδεστού για την εξυπηρέτηση των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. (07/2007-09/2007) Ν. Ραιδεστός, Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Οριστική Αρχιτεκτονική, Ειδική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και τεύχη

1 56

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Πανοράματος Τοποθεσία: Πανόραμα, Ν. Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) Εφαρμογής. 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος (Στατική Μελέτη Εφαρμογής).   (10/2005-12/2005) Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για στατική μελέτη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2.000τμ που θα στεγάσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος. Προϋπολογισμός Έργου: 2.000.000,00 € 2 43 3 26

1 58

ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Έργο Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Τοποθεσία:  Δ. Αγίου Παύλου, Ν. Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονική (06) και Στατική Μελέτη (08) Εφαρμογής. Εννιαθέσιο Διδακτήριο Δ. Αγίου Παύλου Ν. Θεσ/νίκης. (Στατική μελέτη Εφαρμογής) (03/2005 -05/2005) Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη Εφαρμογής. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφου εννιαθέσιου Διδακτήριου με υπόγεια συνολική επιφάνεια 1.500τμ το οποίο θα ανεγερθεί επί ιδιόκτητου οικοπέδου του πρώην Δ. Αγίου Παύλου Ν. Θεσσαλονίκης. Προϋπολογισμός

1 59

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Σταυρούπολης Τοποθεσία: Συγκρότημα Ομόνοιας, Σταυρούπολης, Ν. Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) Εφαρμογής. Ανέγερση Γυμνασίου – Λυκείου Ομόνοιας και προσθήκη κατ’ επέκταση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων επί αυτού. (Στατική μελέτη εφαρμογής)   (03/2005 -06/2005) Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για στατική μελέτη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο, στο οποίο θα στεγαστεί το Γυμνάσιο-Λύκειο Ομόνοιας, μέσης επιφάνειας 2.500τμ. Όμορα στο νέο κτίριο μελετήθηκε

1 60

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έργο Πελάτης: Δήμος Χορτιάτη Τοποθεσία: Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου, Δήμος Χορτιάτη, Ν. Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09). Μελέτη Αναψυκτηρίου στο Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου του Δήμου Χορτιάτη.   (02/2006-05/2006) Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφου κτιρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2.000τμ στο οποίο θα στεγαστούν πολιτιστικές χρήσεις του Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου. Προϋπολογισμός Έργου: 2.000.000,00 € 2 47

1 66

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: «ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΔΡΑ» , ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 «ΑΡΔΑΝΙΟ

Έργο Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τοποθεσία: Αρδάνιο – Ορμένιο Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08) Εκπόνηση οριστικών μελετών δεκατριών (13) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα: «Λύρα – Κορνοφωλία – Μάδρα» από Χ.Θ. 17+650 έως Χ.Θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο». (05/2010 -01/2011) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πρόκειται για στατική μελέτη επτά Κάτω Διαβάσεων (φορέας μορφής κιβωτίου), τριών Άνω Διαβάσεων (πλακογέφυρες ενός ανοίγματος με κυκλικά

1 67

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΔΑ)

Έργο Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Τοποθεσία: Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08) Αποπεράτωση Η Mελέτης Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας (Στατική Μελέτη Γέφυρας ποταμού Βόδα). (02/2008-06/2009) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πρόκειται για στατική μελέτη γέφυρας με προκατασκευασμένους προεντεταμένες δοκούς τριών