Περιβαλλοντικές Μελέτες

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Περιβαλλοντικές Μελέτες
1 93

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών) Τοποθεσία: Φράγμα Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27) Η Mελέτη αναφέρεται στον περιβαλλοντικό προέλεγχο που προβλέπεται για σχέδια που καθορίζουν τα χρήση γης σε μία περιοχή σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την §1 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β΄/5-9-2006). Το εν λόγω τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο αφορά στο σχεδιασμό του χώρου 31 στρεμμάτων περίπου, με σκοπό

1 95000

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΡΑΣΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αριστοτέλη (πρώην Δήμοι: Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων – Ακάνθου) Τοποθεσία: Οικισμός Καλυβίων Βαρβάρας, Δ.Ε. Αρναίας, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Υδραυλικά (13) – Περιβαλλοντικά (27) Η Μ.Π.Ε., η οποία εκπονήθηκε σε δύο στάδια, αφορά σε υδρομάστευση των πηγών Κρασονερίου που εντοπίζονται σε απόσταση περίπου 4 χλμ βορειοανατολικά της Βαρβάρας Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη, με σκοπό την ύδρευση των οικισμών Καλυβίων Βαρβάρας