Συγκοινωνιακές Μελέτες

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης (πρώην Δήμοι: Θεσσαλονίκης, Τριανδρίας) Τοποθεσία: 4η και 5η Δημοτική Ενότητα Δήμου Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Ποδηλατόδρομος Θεσσαλονίκης (09/2013 -01/2014, υπό εκπόνηση) Πρόκειται για Κυκλοφοριακή Μελέτη δικτύου Ποδηλατοδρόμου που αφορά τη σύνδεση της αλάνας της Τούμπας με τα υφιστάμενα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στην οδό Καυταντζόγλου και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Στα πλαίσια των στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση των ήπιων μέσων

image005653228

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Έργο Πελάτης: Δήμος Χαλκηδόνος (πρώην Δήμοι: Χαλκηδόνος, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου) Τοποθεσία: Κουφάλια, Δήμος Χαλκηδόνος, Ν. Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Υδραυλική μελέτη εφαρμογής για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα κατάντη του συνοικισμού Κουφαλίων – Χάραξη 2 τοπικών οδών πλησίον του ρέματος για την κατασκευή αντίστοιχων κιβωτοειδών οχετών (04/ 2011 – 06/ 2011) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά την χάραξη δύο τοπικών οδών πλησίον του ρέματος για την κατασκευή αντίστοιχων

image002346318

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θέρμης Τοποθεσία: Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη κρασπεδώσεων περιοχής επέκτασης Θέρμης (11/2008 – 03/2009) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη στα πλαίσια της κατασκευής των μέρους οδών της περιοχής επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Θέρμης με βάση την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης. Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε οριζοντιογραφική απόδοση των μελετούμενων οδών με τις θέσεις των διατομών επί

image02342108

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ»

Έργο Πελάτης: Δήμος Σιάτιστας Τοποθεσία: Δήμος Σιάτιστας, Νομός Κοζάνης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη Οδοποιίας του Έργου : «Διαμόρφωση Εισόδων πόλεως Σιάτιστας». (10/2007 -11/2008) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των 2 Εισόδων πόλεως Σιάτιστας. Πρόκειται για σημαντικό Έργο για την ανάπτυξη της πόλης της Σιάτιστας που αποτελεί τουριστικό προορισμό και εμπορικό πόλο έλξης, χωροθετημένη σε κοντινή απόσταση από την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, με

Image1 1

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Θ.»

Έργο Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Τοποθεσία: Ν. Ραιδεστού, Νομού Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη Οδοποιίας του Έργου : «Εσωτερική Οδοποιία και  Αποχέτευση Ομβρίων Ακαλύπτων χώρων της Ανατολικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Ν.Α.Θ.»  (07/2007 – 09/2007) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη των πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών στα πλαίσια  κατασκευής Κέντρων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών της Ανατολικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Ν.Α.Θ. Στα πλαίσια της μελέτης και με δεδομένο τον αυξημένο

1 17

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Έργο Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής Τοποθεσία: Οδός Πολυγύρου – Σημάντρων, Νομός Χαλκιδικής Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Μελέτη τεχνικών και γέφυρας Ολυνθίου στην οδό Πολυγύρου – Σημάντρων μετά των προσβάσεων αυτών. Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών υφιστάμενης οδού L = 2,0 Km. (12/2002 – 06/2003) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά στη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας Ολυνθίου στην οδό Πολυγύρου – Σημάντρων, και αποσκοπεί στη βελτίωση των

1 18 min

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Ξηροπόταμος, Δήμου Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10) Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας στην κεντρική πλατεία Ξηροποτάμου Δήμου Αρέθουσας μετά των προσβάσεων αυτής (01/2002 – 07/2002) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά στη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας στην κεντρική πλατεία Ξηροποτάμου Δήμου Αρέθουσας (μηκοτομική προσαρμογή της ερυθράς της γέφυρας στις οδούς στα κατάντη και στα ανάντη αυτής και διαμόρφωση των επικλίσεων των ασφαλτικών

1 19

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΧΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Σοχού Τοποθεσία: Δ.Δ. Ασκού, Δήμου Σοχού, Νομού Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας Πολυδενδρίου Δ.Δ. Ασκού Δήμου Σοχού μετά των προσβάσεων αυτής (01/2002 – 05/2002) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας Πολυδενδρίου Δ.Δ. Ασκού Δήμου Σοχού (μηκοτομική προσαρμογή της ερυθράς της γέφυρας στις οδούς στα κατάντη και στα ανάντη αυτής και διαμόρφωση των επικλίσεων των

image00325348

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Μαυρούδας – Ξεροπόταμος, Δήμου Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας Μαυρούδας – Ξηροποτάμου μετά των προσβάσεων αυτής. (01/2000 – 05/2000) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας Μαυρούδας – Ξηροποτάμου του Δήμου Αρέθουσας (μηκοτομική προσαρμογή της ερυθράς της γέφυρας στις οδούς στα κατάντη και στα ανάντη αυτής και διαμόρφωση των επικλίσεων των ασφαλτικών κατά