Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΓΔ/Ε) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Έργο Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε. Τοποθεσία: Περιφέρεια της Ελλάδας Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)   Η Η/Μ Μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Σχεδίων και Τευχών για την ανακαίνιση των καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής. Το Έργο επίσης περιλαμβάνει και την επίβλεψη όλων των εργασιών και τον έλεγχο των πιστοποιήσεων.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ”SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI – BUILDINGS REFURBISHMENT”

Έργο Πελάτης: Danish Refugee Council – DRC Τοποθεσία: Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)   Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνησ Η Mελέτης εφαρμογής Η/Μ, τευχών προσφοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “EMPLOYERʼS REQUIREMENTS DOCUMENT AND ASSOCIATED DOCUMENTS FOR SCHIMATARI REFUGEE SITE”

Έργο Πελάτης: Danish Refugee Council – DRC Τοποθεσία: Σχηματάρι Βοιωτίας Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)   Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ και Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου με το σύστημα της Μελέτης/Κατασκευής.

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (πρώην Δήμοι: Πυλαίας, Χορτιάτη, Πανοράματος) Τοποθεσία: Φίλυρο Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)   Η Η/Μ Μελέτη είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Σχεδίων και Τευχών στο στάδιο της Προμελέτης για την κατασκευή του Νέου Δημοτικού Σχολείου στο Φίλυρο.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09) Η Η/Μ Μελέτη είχε ως αντικείμενο την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης –Ψύξης με αντικατάσταση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων VRV και των εσωτερικών μονάδων. Την εξοικονόμηση ενέργειας με αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. Την εισαγωγή κτηριακών αυτοματισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας με τον έλεγχο της φωτεινότητας, τον έλεγχο της σκίασης και τον έλεγχο της