ΑΡΕΘΟΥΣΑ

image0122354508

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βόλβης (πρώην Δήμοι: Εγνατίας, Αρεθούσας, Απολλωνίας)

Τοποθεσία: Αρέθουσα, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Ανοιξιά, Σκεπαστό, Λίμνη, Μαυρούδα, Λευκούδα Δήμου Αρέθουσας

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02)

Αποτύπωση, κτηματογράφηση, υψομετρική μελέτη και πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στο έδαφος των οικισμών
α)Αρέθουσας,
β)Φιλαδελφίου,
γ)Ξηροποτάμου,
δ)Ανοιξιάς,
ε)Σκεπαστού,
στ)Λίμνης,
ζ)Μαυρούδας και Λευκούδας

καθώς και η ανάλογη Mελέτη για τους οικισμούς Άνω και Κάτω Στεφανινών για τους οποίους θα ληφθεί υπ’ όψη η υπάρχουσα εργασία κτηματογράφησης.