ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Ο.Τ. 32,33,57,28,34 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Ο.Τ. 32,33,57,28,34 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ
1 76

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Φιλαδέλφιο, Δήμος Αρέθουσας, Ν. Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08) και Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Αποτύπωση Ο.Τ.32,33,57,28,34 για τον καθορισμό και διευθέτηση ρέματος καθώς και διαμόρφωση του χώρου πλατείας Φιλαδέλφιου.
(06/2003-02/2004)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη κιβωτοειδούς οχετού 5,00×3,00m και μήκους l=”8,50m.” (Στατική προμελέτη – Οριστική μελέτη).
Προϋπολογισμός Έργου:
98.600,00 €