ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Έργο

Πελάτης: Κοινότητα Πεύκων

Τοποθεσία: Πεύκα, Δ. Νεάπολης – Συκεών, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός οικισμού της Κοινότητας Πεύκων.
(04/2006-06/2006)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για οριστική στατική μελέτη κατασκευής τοίχου αντιστήριξης ύψους Η=7,00m, μήκους l=”100,00m” εδραζόμενου σε 2 σειρές πασσάλων μήκους l=”12,00m” έκαστος, για την αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός οικισμού της Κοινότητας Πεύκων.
Προϋπολογισμός Έργου:
600.000,00 €