ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
1 393689

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

Μελέτη για την αντικατάσταση των Δικτύων Ύδρευσης στον οικισμό Αρέθουσας του Δήμου Αρέθουσας.
(06/2007 – 08/2007)

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά στη βελτίωση υποδομών του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αρέθουσας του Δήμου Αρέθουσας καθώς το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών, που αποτελείται σε σημαντικό ποσοστό από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και από πλαστικούς σωλήνες PVC που τοποθετήθηκαν μεταγενέστερα, είναι πεπαλαιωμένο, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του και δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του οικισμού.
Προτείνεται λοιπόν η αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες με αγωγούς ΡΕ 3ης γενιάς, η τμηματική επέκταση του δικτύου (για την ακρίβεια υφιστάμενων αγωγών) κυρίως στο κέντρο του οικισμού, με αγωγούς επίσης ΡΕ 3ης γενιάς, για την κάλυψη υπαρχουσών αναγκών κατανάλωσης και για τη δημιουργία επιπρόσθετων βρόγχων προς εξασφάλιση της καλύτερης κυκλοφορίας του ρέοντος ύδατος. Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση υφιστάμενων πλαστικών αγωγών PVC του δικτύου που δεν επαρκούν υδραυλικά, για την παροχέτευση μέσω αυτών της παροχής σχεδιασμού, από αγωγούς επίσης PE 3ης γενιάς καθώς και η αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού (από γεώτρηση εώς δεξαμενή 2) από αγωγό PE 3ης γενιάς μεγαλύτερης διαμέτρου και κλάσης. Τέλος προτείνεται η μελλοντική (αλλά όχι άμεση) κατασκευή νέας (τρίτης) δεξαμενής, δίπλα στην μεγαλύτερη υφιστάμενη δεξαμενή Δ1, για την αποθήκευση του συνολικού όγκου νερού που απαιτεί ο οικισμός για την κάλυψη αυξημένων αναγκών του (μέγιστη κατανάλωση).
Προϋπολογισμός Έργου:
790.000,00 €