ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ, Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ)- ΓΕΦΥΡΑ ΓΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ, 4 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ, Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ)- ΓΕΦΥΡΑ ΓΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ, 4 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
1 25we

Έργο

Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τοποθεσία: Κοπανός, Νομός Ημαθίας

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

Αποπεράτωση

Η Mελέτης Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας (Γέφυρα Γλυκορέματος, Γέφυρα ανισόπεδου κόμβου με ΕΟ Έδεσσας, Γέφυρα ανισόπεδου κόμβου Μαρίνας, 4 Κάτω διαβάσεις, Μικρά Τεχνικά επέκταση, Μικρά τεχνικά από Χ.Θ. 5+700 έως 8+700).
(02/2008-06/2009)
Πρόκειται για υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης του καταστρώματος των ως άνω τεχνικών. Το Έργο υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Προϋπολογισμός Έργου:
500.000,00 €