ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ – Ν.ΚΕΡΑΣΙΑ – Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Πολεοδομικές Μελέτες/ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ – Ν.ΚΕΡΑΣΙΑ – Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
S1 KERASIA

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θερμαϊκού (πρώην Δήμοι: Μηχανιώνας, Θερμαικού, Επανομής)

Τοποθεσία: Οικισμοί Ν. Μηχανιώνας – Ν. Κερασιάς – Αγγελοχωρίου – Παραλίας Αγγελοχωρίου, Δ. Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20)

Η μελέτη αφορά στην πολεοδόμηση των επεκτάσεων σχεδίου πόλης των οικισμών Ν.Μηχανιώνας, Ν.Κερασιάς, Αγγελοχωρίου και Παραλίας Αγγελοχωρίου, στην πολεοδόμηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Μηχανιώνας, καθώς και στην αναθεώρηση των ρυμοτομικών σχεδίων Ν.Κερασιάς, Αγγελοχωρίου και Παραλίας Αγγελοχωρίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Δ.Μηχανιώνας (2002). Με την πολεοδόμηση συνενώνεται η Ν,Κερασιά με τη Ν.Μηχανιώνα, δημιουργώντας ένα δυναμικό οικιστικό σύνολο και ταυτόχρονα «πλησιάζει» το Αγγελοχώρι στην Παραλία. Η πολεοδομική μελέτη εξειδικεύει και υλοποιεί τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδίου – εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Δ.Μηχανιώνας του 2002 – έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα ποιοτικό οικιστικό περιβάλλον με επάρκεια κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Για τη μελέτη έχει γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό και το Κεντρικό ΣΧΟΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει πραγματοποιηθεί η τελική ανάρτηση των τελευταίων αλλαγών στο ρυμοτομικό σχέδιο για την ενημέρωση των ιδιοκτητών, οι οποίοι επηρεάζονται από τις προτεινόμενες αλλαγές του Κεντρικού ΣΧΟΠ και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. εκκρεμεί ο νομοθετικός έλεγχος και η έκδοση π.δ. με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό κανονισμό. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού θα οριοθετήσει τις οικοδομήσιμες εκτάσεις, θα προσφέρει νέα οικόπεδα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των κατοίκων στην Περιαστική Ζώνη της Θεσσαλονίκης, θα διασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, και θα συμβάλει στην προστασία των ρεμάτων.