Αναρτηση Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Ωραιοκάστρου

Home/Nέα/Αναρτηση Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Ωραιοκάστρου

Αναρτηςη Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Ωραιοκάστρου
27/7/2015

Πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2015 η υποβολή του Β2′ Σταδίου και η 1η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης. Έπεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος η 2η ανάρτηση.
Αφου ολοκληρωθεί η διαδικασία των αναρτήσεων, θα ακολουθήσει η εκδίκαση των ενστάσεων που θα παραληφθούν και η αναπροσαρμογή της μελέτης ώστε να υποβληθεί οριστικά στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης.