Ανακοίνωση στα πλαίσια της μελέτης του Αδριατικού Αγωγού Αερίου (TAP)

Home/Nέα/Ανακοίνωση στα πλαίσια της μελέτης του Αδριατικού Αγωγού Αερίου (TAP)

Ανακοίνωση στα πλαίσια της μελέτης του Αδριατικού Αγωγού Αερίου (TAP)
25/9/2013

Αδριατικός Αγωγός Αερίου (TAP)
Ο Αδριατικός Αγωγός Αερίου (ΤΑΡ) θα μεταφέρει φυσικό αέριο της Κασπίας Θάλασσας στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης των στοιχείων σχετικά με τη δουλεία και την απόκτηση της γης. Κάθε προσβαλλόμενη ιδιοκτησία, καλλιέργεια και κατασκευή θα αποζημιωθεί στην τρέχουσα αξία της αγοράς μέσα από μία διαφανή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι και οι υπεργολάβοι του ΤΑΡ θα δώσουν τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ΔΟΥΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή σας μέσα στους επόμενους μήνες.

Trans Adriatic Pipeline AG – Greece
Λεωφ. Μεσογειών 2-4
Αθήνα 115 27, Ελλάδα
Για τυχόν παράπονα – πληροφορίες:
Τηλ.: 210 7781881 και 800 11 81881
Fax: 210 7781888
Email: grievance.greece@tap-ag.com
Website: http://www.trans-adriatic-pipeline.com/gr