Ανακοίνωση ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών

Home/Nέα/Ανακοίνωση ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών

Ανακοίνωση ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών
15/5/2012

Η εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ως εκπρόσωπος της σύμπραξης που έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης “i)Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και ii) μελετών κτηματογράφισης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής α) σε περιοχές Δ.Δ. Βασιλικών όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) περιοχών οριοθετημένων με απόφαση Νομάρχη των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών”, ενημερώνει τους πολίτες ότι εξακολουθεί να παρέχει απρόσκοπτα πληροφορίες στο Δήμο Θέρμης σχετικά με τις υποβληθείσες κατά το στάδιο κτηματογράφησης δηλώσεις ιδιοκτησίας, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική σύμβαση. Οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση είναι κακόβουλη και συκοφαντική.