ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ Δ.Δ. ΠΑΡΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Τοπογραφικές Μελέτες/ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ Δ.Δ. ΠΑΡΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
image00111112348

Έργο

Πελάτης: Υπουργείο Γεωργίας

Τοποθεσία: Παρώρι Κάτω Κλεινών Ν.Φλώρινας

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16)

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 της κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών , Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό 69269/5387/25-10-90ΦΕΚ678Β. Το Έργο «Αναδασμός – Πιλότος του αγροκτήματος Παρωρίου Ν.Α. Φλώρινας» υπάγεται στην ομάδα ΙΙ της κατηγορίας Α του άρθρου 4 της πιο πάνω απόφασης.

Η Mελέτη του αναδασμού εκπονήθηκε προκειμένου να συμβάλλει:
1) Μείωση πολυτεμαχισμού
2) Μείωση χρόνου εργασίας και κέρδος στον χρόνο απασχόλησης, λόγω του περιορισμού ασκόπων μετακινήσεων. Επίσης, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ηχορύπανσης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος από καύσιμα, φάρμακα, λιπάσματα.
3) Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην περιοχή του Έργου.
4) Αύξηση του όγκου και της αξίας της γεωργικής παραγωγής.
5) Αύξηση του γεωργικού εισοδήματος των παραγωγών.
6) Μείωση του κόστους παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
7) Δυνατότητα εισαγωγής σύγχρονης τεχνολογίας στην περιοχή.
8) Βελτίωση της παραγωγικότητας και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής του Έργου.
9) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών της περιοχής.
10) Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής.