Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 18/11/2016

Home/Επικαιρότητα/Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 18/11/2016

Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
18/11/2016

Σε δημόσια διαβούλευση πρόκειται να αναρτήσει άμεσα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Όπως σημειώνει το υπουργείο στην τεκμηρίωσή του για το προωθούμενο νομοσχέδιο, στόχος του είναι να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στη θάλασσα που περιλαμβάνει τον τομέα της ενέργειας, της ναυτιλίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού, της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς και τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ορισμός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
Ως θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, νοείται η διαδικασία με την οποία αναλύονται και οργανώνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στόχων. Αποτελεί διατομεακό μέσο πολιτικής που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στο θαλάσσιο χώρο και τις παράκτιες ζώνες, επιδιώκοντας την αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων και χρήσεων, εφαρμόζοντας μία προσέγγιση που βασίζεται σε αρχές της αειφορίας.
Περισσότερα στο Link:http://www.b2green.gr/el/post/40671/amesa-se-diavoulefsi-to-n-s-gia-ton-thalassio-chorotaxiko-schediasmo