ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Τοπογραφικές Μελέτες/ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ALEXANDREIO2 1

Έργο

Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16)

Αποτύπωση Αλεξάνδρειου Μέλαθρου & 3D- Αποτύπωση κελύφους, Οριζοντιογραφία περιβάλλοντος χώρου & 3D- Αποτύπωση εξωτερικών ραμπών που οδηγούν στο υπόγειο του Αλεξάνδρειου.