ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ SPIECAPAG – AKTOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑP

Home/Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών/Μελέτες GIS - Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ SPIECAPAG – AKTOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑP

Στις 13-4-2016 ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των εταιριών ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών – Geomatics S.A. και Spiecapag Entrepose – AKTOR για το Έργο ” Provision of Surveying Services – Establishment of Control and Leveling Network – Establishment of the Secondary Survey Control Network – third party services”, κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού TAP από τα ανατολικά ελληνικά σύνορα στους Κήπους στην περιοχή του Έβρου, μέχρι την περιοχή της Καβάλας.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών , υπηρεσιών GIS και λοιπών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου για την πραγματοποίηση του Έργου της κατασκευής του αγωγού TAP.