3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

1 56

Έργο

Πελάτης: Δήμος Πανοράματος

Τοποθεσία: Πανόραμα, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) Εφαρμογής.
3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος (Στατική Μελέτη Εφαρμογής).

 

(10/2005-12/2005)
Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2.000τμ που θα στεγάσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος.
Προϋπολογισμός Έργου:
2.000.000,00 €